Saopštenja za javnost

Saopštenje za javnost Disciplinskog tužioca 

Odluka o izboru predsednika i potpredsednika Visokog saveta tužilaštva 

Odluka o nastavku obavljanja javnotužilačke funkcije 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca 

Formular prijave na oglas 

Saopštenje Poverenika za samostalnost DVT PS 4/23 od 4. aprila 2023. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu („Službeni glasnik RS”, broj 131/22 od 29. novembra 2022. godine), objavljena 17.3.2023. godine 

Rang kandidata za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca, zamenika javnih tužilaca u apelacionim javnim tužilaštvima i višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/22 od 18. novembra 2022. godine), objavljena 17.3.2023. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i zamenika javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 66/22 od 10. juna 2022. godine), objavljena 17.3.2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca, 10. mart 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca, 6. i 9. marta 2023. godine 

Saopštenje Poverenika za samostalnost DVT PS 3/23 od 27. februara 2023. godine 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, 7. mart 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca, 27. februara, 1. i 3. marta 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca, 20, 23. i 24. februara 2023. godine 

Odluka o raspisivanju prvog javnog konkursa za izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština („Službeni glasnik RS”, broj 11/23 od 10. februara 2023. godine) 

Prijava na prvi javni konkurs za izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za osnovna javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, 6. i 7. februar 2023. godine 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 127/22 od 18. novembra 2022. godine) 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Obaveštenje o datumu polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 127/22 od 18. novembra 2022. godine) 

Saopštenje za javnost Državnog veća tužilaca 

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 66/22 od 10. juna 2022. godine) 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Obaveštenje o datumu polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 66/22 od 10. juna 2022. godine) 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine), objavljena 25. novembra 2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine), objavljena 25. novembra 2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u apelacionim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine), objavljena 25. novembra 2022. godine 

Oglas za izbor javnih tužilaca 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca 

Formular prijave na oglas 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, 24, 25. i 26.10.2022. godine 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, 19, 20. i 21.10.2022. godine 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za osnovna javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, 13. i 14.10.2022. godine 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika Republičkog javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 

Odluka o izboru zamenika javnog tužioca na stalnu funkciju zamenika javnog tužioca 

Rang lista kandidata za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 120/21 od 10. decembra 2021. godine), objavljena 2.3.2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu i višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 63/21 od 23. juna 2021. godine), objavljena 2.3.2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 48/21 od 13. maja 2021. godine), objavljena 2.3.2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu i Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu („Službeni glasnik RS”, broj 40/19 od 7. juna 2019. godine), objavljena 2.3.2022. godine 

Odluka o Predlogu kandidata za prvi izbor za zamenika javnog tužioca 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 63/21 od 23. juna 2021. godine), objavljena 25.1.2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u osnovnim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 48/21 od 13. maja 2021. godine), objavljena 25.1.2022. godine 

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs