Саопштења за јавност

Саопштење за јавност Дисциплинског тужиоца 

Одлука о избору председника и потпредседника Високог савета тужилаштва 

Одлука о наставку обављања јавнотужилачке функције 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Формулар пријаве на оглас 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 4/23 од 4. априла 2023. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду („Службени гласник РС”, број 131/22 од 29. новембра 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Ранг кандидата за избор заменика Републичког јавног тужиоца, заменика јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима и вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/22 од 18. новембра 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду и заменика јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 66/22 од 10. јуна 2022. године), објављена 17.3.2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 10. март 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 6. и 9. марта 2023. године 

Саопштење Повереника за самосталност ДВТ ПС 3/23 од 27. фебруара 2023. године 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 7. март 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 27. фебруара, 1. и 3. марта 2023. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца, 20, 23. и 24. фебруара 2023. године 

Одлука о расписивању првог јавног конкурса за избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина („Службени гласник РС”, брoj 11/23 од 10. фебруара 2023. године) 

Пријава на први јавни конкурс за избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 6. и 7. фебруар 2023. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Саопштење за јавност Државног већа тужилаца 

Одлука о утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Формулар пријаве на оглас 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 24, 25. и 26.10.2022. године 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 19, 20. и 21.10.2022. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 13. и 14.10.2022. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика Републичког јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

Одлука o избору заменика јавног тужиоца на сталну функцију заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор заменика Републичког јавног тужиоца („Службени гласник РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу и вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 63/21 од 23. јуна 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду и Апелационом јавном тужилаштву у Нишу („Службени гласник РС”, број 40/19 од 7. јуна 2019. године), објављена 2.3.2022. године 

Одлука о Предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 63/21 од 23. јуна 2021. године), објављена 25.1.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године), објављена 25.1.2022. године 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs