Председник већа

tuzilac_2Загорка Доловац

Републички јавни тужилац
Рођена 1966. године у Новом Саду.

 

Завршила гимназију у Сремским Карловцима 1985. године, дипломирала на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 1989. године, а правосудни испит је положила 1992. године.

 

Од 1990. до 1992. године приправник у Окружном јавном тужилаштву у Новом Саду.
Од 1992. до 1996. године стручни сарадник у Општинском јавном тужилаштву у Новом Саду.
Од 1996. до 2003. године Заменик Општинског Јавног тужиоца у Новом Саду.
Од 2004. до 2007. године Заменик Окружног јавног тужиоца у Новом Саду.
Од 2007. до 2009. године Вршилац дужности Окружног јавног тужиоца у Београду.
Од 01.01.2010. године је Републички јавни тужилац.

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs