Konkursi

Javni konkurs za izbor glavnog javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu 

Javni konkurs za izbor glavnog javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci 

Javni konkurs za izbor glavnog javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu 

Rang lista kandidata za izbor na javnotužilačku funkciju javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 28/23 od 12. aprila 2023. godine). 

Rang lista kandidata za izbor na javnotužilačku funkciju javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/22 od 18. novembra 2022. godine) 

Rang lista kandidata za izbor na javnotužilačku funkciju javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 66/22 od 10. juna 2022. godine) 

Javni konkurs za izbor javnih tužilaca 

Javni konkurs za izbor glavnih javnih tužilaca 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za povodom javnog konkursa za izbor javnih tužilaca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu – Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala („Službeni glasnik RS”, broj 28/23 od 12. aprila 2023. godine) 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom javnog konkursa za izbor javnog tužioca, 18, 19. i 20. oktobra 2023. godine 

Javni konkurs za izbor glavnog javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom javnog konkursa za izbor javnog tužioca, 13. i 16. oktobra 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom javnog konkursa za izbor javnog tužioca, 4. i 5. oktobra 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom javnog konkursa za izbor javnog tužioca, 2. i 3. oktobra 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom javnog konkursa za izbor javnog tužioca, 29. septembra 2023. godine 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 28/23 od 12. aprila 2023. godine) 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom javnog konkursa za izbor javnog tužioca, 21. i 22. septembra 2023. godine 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca 

Formular prijave na oglas 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta 

Obrazac prijave na javni konkurs – radno mesto finansijsko-računovodstvene poslove (likvidator) 

Obrazac prijave na javni konkurs – radno mesto za pripremu izvršenja budžeta 

Bazi pitanja sa tačnim odgovorima iz oblasti kompetencije – Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije 

Primer testa kojim se proverava kompetencija – Digitalna pismenost 

Primer testa kojim se proverava kompetencija – Poslovna komunikacija 

Informacija o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu („Službeni glasnik RS”, broj 131/22 od 29. novembra 2022. godine), objavljena 17.3.2023. godine 

Rang kandidata za izbor zamenika Republičkog javnog tužioca, zamenika javnih tužilaca u apelacionim javnim tužilaštvima i višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/22 od 18. novembra 2022. godine), objavljena 17.3.2023. godine 

Rang lista kandidata za izbor zamenika javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i zamenika javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 66/22 od 10. juna 2022. godine), objavljena 17.3.2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca, 10. mart 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca, 6. i 9. marta 2023. godine 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, 7. mart 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca, 27. februara, 1. i 3. marta 2023. godine 

Raspored razgovora sa kandidatima povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca, 20, 23. i 24. februara 2023. godine 

Odluka o raspisivanju prvog javnog konkursa za izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština („Službeni glasnik RS”, broj 11/23 od 10. februara 2023. godine) 

Prijava na prvi javni konkurs za izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali pisani test za osnovna javna tužilaštva 

Raspored predstavljanja programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva, 6. i 7. februar 2023. godine 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 127/22 od 18. novembra 2022. godine) 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Obaveštenje o datumu polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 127/22 od 18. novembra 2022. godine) 

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca 

Lista sa šiframa kandidata koji su polagali ispit za izbor zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 66/22 od 10. juna 2022. godine) 

Odluka o načinu ocenjivanja izreke optužnog akta 

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta 

Obaveštenje o datumu polaganja ispita povodom oglasa za izbor zamenika javnog tužioca („Službeni glasnik RS”, broj 66/22 od 10. juna 2022. godine) 

Oglas za izbor zamenika javnog tužioca 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine), objavljena 25. novembra 2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine), objavljena 25. novembra 2022. godine 

Rang lista kandidata za izbor javnih tužilaca u apelacionim javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS”, broj 127/21 od 24. decembra 2021. godine), objavljena 25. novembra 2022. godine 

Republika Srbija
Visoki savet tužilaštva
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs