Конкурси

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 6. и 7. фебруар 2023. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 127/22 од 18. новембра 2022. године) 

Одлука о утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачких радних места 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца („Службени гласник РС”, брoj 66/22 од 10. јуна 2022. године) 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 127/21 од 24. децембра 2021. године), објављена 25. новембра 2022. године 

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција 

Пример теста којим се проверава компетенција – Пословна комуникација 

Пример теста којим се проверава компетенција – Дигитална писменост 

Бази питања са тачним одговорима из области компетенције – Организација и рад државних органа Републике Србије 

Образац пријаве на јавни конкурс – радно место за персоналне послове 

Образац пријаве на јавни конкурс – радно место за европске интеграције 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Формулар пријаве на оглас 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 24, 25. и 26.10.2022. године 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 19, 20. и 21.10.2022. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, 13. и 14.10.2022. године 

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика Републичког јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор заменика Републичког јавног тужиоца („Службени гласник РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу и вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 63/21 од 23. јуна 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду и Апелационом јавном тужилаштву у Нишу („Службени гласник РС”, број 40/19 од 7. јуна 2019. године), објављена 2.3.2022. године 

Одлука о Предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 63/21 од 23. јуна 2021. године), објављена 25.1.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године), објављена 25.1.2022. године 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs