Утврђивање резултата гласања


16-11-2020

Подношење записника о утврђивању резултата избора Државном већу тужилаца – 16.11.2020. године, до 15.00 часова

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs