Финансијски извештаји

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1. до 31.03.2022. године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1. до 31.03.2022. године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1. до 31.12.2021. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1. до 31.12.2021. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1. до 30.6.2021. године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1. до 30.6.2021. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1. до 31.3.2021. године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1. до 31.3.2021. године 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2020. ДО 31.09.2020. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ( УШТЕДА ЗБОГ КОВИДА 19) 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 1.1.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 1.1.2020. ДО 30.03.2020. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 1.1.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019 ГОДИНЕ. 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ. 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ. 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА за период од 01.01.2019 – 30.06.2019 године. 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs