Запослени у канцеларији Државног већа тужилаца

 

АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА

 

Александар Малешевић

секретар административне канцеларије Државног већа тужилаца

тел: 011/311-3099 лок.203

e-mail: aleksandarm@dvt.jt.rs

 

Лозица Трајковић

aдминистративно-технички секретар

тел:011/311-3186 лок. 102

e-mail: lozica.trajkovic@dvt.jt.rs

 

ОДСЕК ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Вања Мартиновић

Шеф одсека

виши саветник

тел:011/311-3973 лок. 109

e-mail: vanja.martinovic@dvt.jt.rs

 

ГРУПА ЗА БУЏЕТ И АНАЛИТИЧКО-ПЛАНСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Анела Грбовић

Руководилац Групе
самостални саветник

тел:011/311-3973 лок.110

e-mail: anela.grbovic@dvt.jt.rs

 

Каја Стаменковић

млађи саветник

тел: 011/311-3973 лок: 110

e-mail: kaja.stamenkovic@dvt.jt.rs

 

Марија Томић                                                                                                                     

саветник

тел:011/311-3973 лок.110

e-mail: marija.tomic@dvt.jt.rs

 

ГРУПА ЗА  ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНЕ  ПОСЛОВЕ

 

Милена Панић

Руководилац Групе
виши саветник

тел:011/264-2084 лок.212

e-mail: milena.panic@dvt.jt.rs

 

Надежда Докмановић

самостални саветник

тел:011/264-2084 лок.212

e-mail: nadezda.dokmanovic@dvt.jt.rs 

 

Горан Вељковић

референт

тел:011/311-3784 лок.111

e-mail: goran.veljkovic@dvt.jt.rs

 

 

ОДСЕК ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА НОСИЛАЦА ЈАВНОТУЖИЛАЧКЕ ФУНКЦИЈЕ И ПРИПРЕМУ ПРОПИСА

 

Оливера Кијевчанин

Шеф одсека

виши саветник

тел: 011/311-3099 лок.106

e-mail: olivera.kijevcanin@dvt.jt.rs

 

Aлександар Бошковић

виши саветник

тел: 011/311-3099 лок. 105

еmail: aleksandar.boskovic@dvt.jt.rs

 

Лука Лопушина

саветник

тел: 011/311-3099 лок. 205

e-mail: luka.lopusina@dvt.jt.rs

 

Светлана Младеновић

саветник

тел:011/311-3099 лок.205

e-mail: svetlana.mladenovic@dvt.jt.rs

 

ОДСЕК ЗА КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 

 

Младен Јован Рудолф Мерлини

самостални саветник за информационе технологије

тел: 011/264-20-84 лок.212

e-mail: mjr.merlini@dvt.jt.rs

 

Слађана Милутиновић      

дактилограф

тел: 011/311-3186 лок.104

e-mail: sladjana.milutinovic@dvt.jt.rs

 

Славица Живковић

дактилограф

тел: 011/311-3186 лок. 102

e-mail: slavica.zivkovic@dvt.jt.rs

 

Зоран Милосављевић

возач-курир

тел: 011/311-3784 лок.111

e-mail: zoran.milosavljevic@dvt.jt.rs

 

 

ГРУПА ЗА ПИСАРНИЦУ (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ)

 

Љиљана Јовановић                                                                                               

Руководилац Групе

тел:011/311-3186 лок.104

факс:011/3622-720

e-mail: ljiljana.jovanovic@dvt.jt.rs

 

Тамара Спасић

канцеларијски послови

тел:011/311-3186 лок.104

e-mai: tamara.spasic@dvt.jt.rs

 

Персида Живковић                                                                                                           

Референт

тел:011/311-3186 лок.104

e-mail: persida.zivkovic@dvt.jt.rs

 

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ  ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

 

Никола Ђекановић

саветник за европске интеграције

тел:011/311-3099 лок.206

e-mail: nikola.djekanovic@dvt.jt.rs

 

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

Никола Ђекановић

саветник

тел:011/311-3099 лок.206

e-mail: persida.zivkovic@dvt.jt.rs

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs