Јавне набавке

Јавна набавка услуга осигурања имовине и запослених у тужилаштвима на територији Републике Србије

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs