Финансијски извештаји

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1 до 31.12.2022. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1 до 31.12.2022 године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1 до 30.9.2022. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1 до 30.9.2022 године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1 до 30.6.2022. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1 до 30.6.2022 године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1. до 31.3.2022. године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1. до 31.3.2022. године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1. до 31.12.2021. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1. до 31.12.2021. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1. до 30.6.2021. године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1. до 30.6.2021. године 

Група за финансијско-рачуноводствене послове од 1.1. до 31.3.2021. године 

Група за буџет и аналитичко-планске послове од 1.1. до 31.3.2021. године 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020 

ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ОД 01.01.2020. ДО 31.09.2020. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ( УШТЕДА ЗБОГ КОВИДА 19) 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 1.1.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ ОД 1.1.2020. ДО 30.03.2020. ГОДИНЕ 

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs