Утврђивање резултата гласања


14-11-2020

Утврђивање резултата избора од стране Изборне комисије – до 14.11.2020. године, до 11.00 часова

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs