Спровођење избора


02-11-2020

Јавно обавештавање о дану и времену одржавања избора – до 02.11.2020. године

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs