Спровођење избора


12-11-2020 08:00 - 12-11-2020 13:00

Отварање и затварање бирачких места – 12.11.2020. године, од 08.00 до 13.00 часова

Достављање записника о раду бирачких одбора и изборног материјала Изборној комисији – до 23.00 часова

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs