Актуелно

Untitled

 

Република Србија

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА

ул. Ресавска бр. 42

11000 Београд

А бр. 549/16

21.10.2016. године

Б е о г р а д

 

 

Одлуком Народне скуштине Републике Србије, од 07. октобра 2016. године, (Службени гласник Републике Србије”, број 82/16), изабрана су 22 заменика јавног тужиоца у Републици Србији. Полагање заклетве за изабране заменике јавног тужиоца одржаће се 28. октобра 2016. године са почетком у 11 часова, у малој сали Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13.

 

 

 

                                                                      Томо Зорић

                                                                           Секретар Државног већа тужилаца

 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs