Zaposleni u kancelariji Državnog veća tužilaca

 

ADMINISTRATIVNA KANCELARIJA

 

Aleksandar Malešević

sekretar administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca

tel: 011/311-3099 lok.203

e-mail: aleksandarm@dvt.jt.rs

 

Lozica Trajković

administrativno-tehnički sekretar

tel:011/311-3186 lok. 102

e-mail: lozica.trajkovic@dvt.jt.rs

 

ODSEK ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE

 

Vanja Martinović

Šef odseka

viši savetnik

tel:011/311-3973 lok. 109

e-mail: vanja.martinovic@dvt.jt.rs

 

GRUPA ZA BUDŽET I ANALITIČKO-PLANSKE POSLOVE

 

Anela Grbović

Rukovodilac Grupe
samostalni savetnik

tel:011/311-3973 lok.110

e-mail: anela.grbovic@dvt.jt.rs

 

Kaja Stamenković

mlađi savetnik

tel: 011/311-3973 lok: 110

e-mail: kaja.stamenkovic@dvt.jt.rs

 

Marija Tomić                                                                                                                     

savetnik

tel:011/311-3973 lok.110

e-mail: marija.tomic@dvt.jt.rs

 

GRUPA ZA  FINANSIJSKORAČUNOVODSTVENE  POSLOVE

 

Milena Panić

Rukovodilac Grupe
viši savetnik

tel:011/264-2084 lok.212

e-mail: milena.panic@dvt.jt.rs

 

Nadežda Dokmanović

samostalni savetnik

tel:011/264-2084 lok.212

e-mail: nadezda.dokmanovic@dvt.jt.rs 

 

Goran Veljković

referent

tel:011/311-3784 lok.111

e-mail: goran.veljkovic@dvt.jt.rs

 

 

ODSEK ZA STATUSNA PITANJA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE I PRIPREMU PROPISA

 

Olivera Kijevčanin

Šef odseka

viši savetnik

tel: 011/311-3099 lok.106

e-mail: olivera.kijevcanin@dvt.jt.rs

 

Aleksandar Bošković

viši savetnik

tel: 011/311-3099 lok. 105

email: aleksandar.boskovic@dvt.jt.rs

 

Luka Lopušina

savetnik

tel: 011/311-3099 lok. 205

e-mail: luka.lopusina@dvt.jt.rs

 

Svetlana Mladenović

savetnik

tel:011/311-3099 lok.205

e-mail: svetlana.mladenovic@dvt.jt.rs

 

ODSEK ZA KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

 

 

Mladen Jovan Rudolf Merlini

samostalni savetnik za informacione tehnologije

tel: 011/264-20-84 lok.212

e-mail: mjr.merlini@dvt.jt.rs

 

Slađana Milutinović      

daktilograf

tel: 011/311-3186 lok.104

e-mail: sladjana.milutinovic@dvt.jt.rs

 

Slavica Živković

daktilograf

tel: 011/311-3186 lok. 102

e-mail: slavica.zivkovic@dvt.jt.rs

 

Zoran Milosavljević

vozač-kurir

tel: 011/311-3784 lok.111

e-mail: zoran.milosavljevic@dvt.jt.rs

 

 

GRUPA ZA PISARNICU (ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE  POSLOVE)

 

Ljiljana Jovanović                                                                                               

Rukovodilac Grupe

tel:011/311-3186 lok.104

faks:011/3622-720

e-mail: ljiljana.jovanovic@dvt.jt.rs

 

Tamara Spasić

kancelarijski poslovi

tel:011/311-3186 lok.104

e-mai: tamara.spasic@dvt.jt.rs

 

Persida Živković                                                                                                           

Referent

tel:011/311-3186 lok.104

e-mail: persida.zivkovic@dvt.jt.rs

 

SAMOSTALNI IZVRŠIOCI  IZVAN SVIH UNUTRAŠNJIH JEDINICA

 

Nikola Đekanović

savetnik za evropske integracije

tel:011/311-3099 lok.206

e-mail: nikola.djekanovic@dvt.jt.rs

 

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 

Nikola Đekanović

savetnik

tel:011/311-3099 lok.206

e-mail: persida.zivkovic@dvt.jt.rs

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs