Саопштења за јавност

Оглас за избор заменика јавног тужиоца 

Формулар пријаве на оглас 

Одлука о избору заменика Републичког јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

Одлука o избору заменика јавног тужиоца на сталну функцију заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор заменика Републичког јавног тужиоца („Службени гласник РС”, број 120/21 од 10. децембра 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу и вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 63/21 од 23. јуна 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у вишим јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године), објављена 2.3.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду и Апелационом јавном тужилаштву у Нишу („Службени гласник РС”, број 40/19 од 7. јуна 2019. године), објављена 2.3.2022. године 

Одлука о Предлогу кандидата за први избор за заменика јавног тужиоца 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 63/21 од 23. јуна 2021. године), објављена 25.1.2022. године 

Ранг листа кандидата за избор заменика јавног тужиоца у основним јавним тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 48/21 од 13. маја 2021. године), објављена 25.1.2022. године 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Оглас за избор заменика Републичког јавног тужиоца 

Образац пријаве на јавни конкурс 

Распоред разговора са кандидатима поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Обавештење о датуму полагања испита поводом огласа за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о утврђивању листе кандидата за избор на функцију јавног тужиоца 

Одлука о избору заменика јавног тужиоца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца 

Етички кодекс јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије и Смернице за примену Eтичких начела – брошура 

Водич за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца – Заштита од недозвољеног утицаја 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у апелационим јавним тужилаштвима, објављена 28.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор Тужиоца за организовани криминал, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у вишим јавним тужилаштвима, објављена 27.10.2021. године 

Ранг листа кандидата за избор јавних тужилаца у основним јавним тужилаштвима, објављена 27.10.2021. године 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за виша јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва за основна јавна тужилаштва 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за основна јавна тужилаштва 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, Тужилаштво за организовани криминал 

Листа са шифрама кандидата који су полагали писани тест за Тужилаштво за организовани криминал 

Обавештење о избору Поверљивог саветника 

Распоред представљања програма организације и унапређења рада јавног тужилаштва, виша јавна тужилаштва 

Списак лица која су поднела пријаву на оглас за избор јавних тужилаца 

Саопштење за јавност Повереника за самосталност 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор јавних тужилаца 

Листа са шифрама кандидата који су полагали испит за избор заменика јавног тужиоца 

Одлука о начину оцењивања изреке оптужног акта 

Формулар пријаве на оглас 

Оглас за избор заменика јавних тужилаца 

Саопштење за јавност 

Ранг листа кандидата за избор Републичког јавног тужиоца 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs