Закључење бирачког списка


28-10-2020

Закључење бирачког списка – до 28.10.2020. године

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs