Утврђивање коначних изборних листа


24-10-2020

Утврђивање коначних изборних листа – најкасније до 24.10.2020. године у 00:00

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs