Владимир Ђукановић

Почетна > Чланови > Владимир Ђукановић

Владимир Ђукановић, рођен 02.03.1979. у Београду. Дипломирао на Правном факултету у Београду 2005.године, 2010.године одбранио мастер рад на тему „Кривично право у законику књаза Данила Петровића“. Правосудни испит положио 2016.године. Докторант на Правном факултету Универзитета у Нишу. Адвокат и народни посланик, председник скупштинског одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

Vladimir Djukanovic
Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs