Aktuelno

Untitled

 

Republika Srbija

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

ul. Resavska br. 42

11000 Beograd

A br. 549/16

21.10.2016. godine

B e o g r a d

 

 

Odlukom Narodne skuštine Republike Srbije, od 07. oktobra 2016. godine, (Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 82/16), izabrana su 22 zamenika javnog tužioca u Republici Srbiji. Polaganje zakletve za izabrane zamenike javnog tužioca održaće se 28. oktobra 2016. godine sa početkom u 11 časova, u maloj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

 

 

 

                                                                      Tomo Zorić

                                                                           Sekretar Državnog veća tužilaca

 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs